Кой знае защо местата за обявяване на избирателните списъци в община Мездра за предстоящите избори са драстично намалени. За изборите през 2015 г., например, бяха определени 7 места, а сега те са само 4. Това предизвика недоволството на гласоподавателите, живеещи в районите на избирателни секции №8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, тъй като списъците са поставени само на едно място - върху бившата сграда на пощата ("БТК" ЕАД), и са твърде отдалечени от местоживеенето им.

За сравнение, на изборите преди четири години избирателните списъци за секции №9 и 10 бяха поставени на сградата на Младежкия дом (офиса на "Газоснабдяване") на улица "Янко Сакъзов" №13, за секции №8, 12, 13 и 14 - на аптеката на ул. "Янко Сакъзов" №1 (над пазара), а за секция №11 - върху сградата на магазина на улица "Средна гора".