Промяната се налага с оглед на перспективите за навлизане на страната ни в същинската фаза на епидемията. Целта е максимално да се ограничи струпването на хора на едно място и да се осигури социална дистанция на публични места, като същевременно се гарантира предоставянето на всички медии на своевременна информация.

В сградата на Министерски съвет от медиите се допускат единствено репортери. Телевизионният сигнал е предоставян от БНТ, а снимките – от пресцентъра на МС, припомнят от правителствената пресслужба.