Разказите трябва да са до пет машинописни страници, а стихотворенията - до една. За първо място са предвидени200 лв., за второ - 150 лв., а за третото място - 100 лв. До 30 септември т.г. библиотеката ще приема творбите на автори от цялата страна.

В рамките на литературния конкурс е обявен и конкурс за есе на тема "Моят роден град Лом”. В него могат да се включат ученици от община Лом на възраст до 18 години.

Творбите се изпращат в плик на адрес: гр.Лом, п.к. 3600, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска - главен библиотекар в НЧ "Постоянство 1856"- Лом. Резултатите ще бъдат обявени на 22 октомври 2020 г. на сайта на Община Лом

Източник: bnr.bg