"Целта да създадем такава зала е да могат децата и възрастните хора от селото да имат достъп до информация и привлекателно място за срещи, занимания и обмяна на опит", каза при откриването на новата придобивка Валерия Тодорова, председател на Читалищното настоятелство и допълни: "При нас идват студенти, с които заедно правим курсовите им работи. Тук ще могат да идват и пенсионери, които ще ползват интернет и ще говорят с близките си в други населени места и държави."

Ремонтът на помещението, в което се намира компютърната зала, е реализиран с материали, закупени от Настоятелството и с безвъзмездния труд на доброволци от селото и други места, сред които Владимир Пенчев, Аспарух Аспарухов, Катюша Ангелова и Кирил Василев.

Първи от новата придобивка се възползваха децата на Руска Бела. Още преди залата да бъде официално отрита Василена, Цветослав, Магдалена, Дилян, Виктория и др. седнаха пред компютрите и започнаха да "сърфират" в интернет.

По случай откриването на компютърната зала празнична

програма изнесе новосформираната към читалището Женска битова група "Росна

китка" с ръководител Милчо Романски, която изпълни популярни народни песни.

"С цел подобряване работата на читалището направихме и Книга за мнения и препоръки от читателите”, сподели секретар-библиотекарят Силвия Митова. Радващо е, че напоследък получаваме много дарения, предимно художествена литература, които годишно надхвърлят 500 тома.”

В момента НЧ "Подем-1928' - Руска Бела има около 50 редовни членове. Към културно-просветното средище работи Читалищна библиотека, която разполага с книжен фонд от над 4500 тома.