Срокът за издаване на паспорт зависи от исканата бързина. По обикновената процедура ще е до 30 дни от приемане на заявлението, при бърза - до 3 работни дни, а при експресна услуга - до 8 работни часа. Когато заявлението за издаване на паспорт е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина, срокът за издаване става до 45 дни при обикновена услуга и до 30 дни при бърза.

Източник: actualno.com