© Община Видин

В края на миналата година с промяна в Наредбата на Общински съвет – Видин за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги бяха въведени няколко нови услуги, сред които ползване на контейнер за отпадъци и транспортирането им до Регионалното депо. Освен това гражданите и фирмите вече могат да заявяват ползване на автовишка, както и да се възползват от услугата „подрязване на декоративни дървета с почистване на района“. За целта е необходимо да се подаде заявление в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Видин.

Предоставянето на услугите стана възможно, след като Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ се сдоби с контейнеровоз, какъвто до този момент във Видин не е имало. Той, както и автовишката, са част от закупената техника за нуждите на предприятието на обща стойност над 660 000 лв.