Новият срок, заложен в изменението, е до 31 декември 2022 година.

Първият гласуван мораториум е през 2006 година, когато малко преди да изтекат 10 години (въведена през 1996 година възможност да придобиеш имот частна държавна и общинска собственост по десетгодишна давност) - става известно, че държавата не е била готова с актуване и описване на имотите си. От тогава мораториуъмът е бил удължаван няколко пъти.

Последно това се случва през декември 2014 година. Мотивите на управляващите от втория кабинет на Бойко Борисов са, че, "удължаването на срока е необходимо поради все още неприключилия процес по първоначалното актуване на имотите – държавна и общинска собственост".

Сходни са аргументите и на внесения сега проект за изменения. Основната причина за постоянното удължаване на срока, е липсата на изработена кадастрална карта на страната.


Източник: dnevnik.bg