Няма да има нови избори за кмет на мездренското село Руска Бела. Това стана ясно, след като с решение от 26 юли т. г. Централната избирателна комисия реши да не направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на Руска Бела.

В решението се посочва още, че Общински съвет - Мездра трябва да предприеме необходимите действия за назначаване на кметски наместник на селото.

Припомняме, че с Решение №280 Общинската избирателна комисия в Мездра прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Руска Бела Владимир Пенчев, считано от 12 януари т. г. поради влязла в сила присъда от общ характер. Впоследствие решението на ОИК - Мездра бе потвърдено от Административен съд - Враца с Решение №68 от 8 март т. г.

Това решение на Врачанския Административен съд бе оспорено от Окръжна прокуратура - Враца пред Върховния административен съд. С Решение №7666 от 24 юни обаче 3-членен състав на ВАС остави в сила решението на Административен съд - Враца.

В момента Владимир Пенчев обжалва решението на 3-членния състав на ВАС пред 5-членен състав на Върховния административен съд.

За MediaNews.bg Владимир Пенчев коментира, че в случая е налице двоен стандарт, тъй като правомощията му са прекратени предсрочно по стария Изборен закон, а основанието да няма нови кметски избори в Руска Бела е съгласно новия Изборен кодекс, според който такива се провеждат само в населени места с поне 350 жители.