„Изграждането на обекта е разделено на два участъка - лот 1 /19,3 км/ и лот 2 /13,3 км/. Проектът е на инженеринг - проектиране и строителство, като това включва и необходимите геоложки проучвания. И на двата участъка в момента се изпълняват проучвателно-проектантски работи, съгласно заданията за проектиране и условията на договорите. Те трябва да завършат до края на март 2020 г. В процеса на проектиране е необходимо да се извършват подробни геодезически измервания, резултатите от които са основа за цялостната проектна разработка при строителството на двата лота.“, се казва още в съобщението от МРРБ.

Модернизацията на отсечката започна в края на октомври, 2019 г., но от около месец на участъка край Мездра не се работи и това стана причина жителите на региона да задават въпроси относно изпълнението на проекта.