В съда е постъпила жалба от Цветелина Ботева против Решение №114/ 28.10.2019 г. на ОИК - Роман за допускане до участие на втори тур за кмет на село Камено поле, с което са допуснати до участие Цветелина Ботева, издигната от ПП ВМРО - Българско национално движение, и Иван Цветков, издигнат от Местна коалиция "АБВ" (СДС, АТАКА, АБВ). С определение съдът е оставил без разглеждане жалбата. Производството е прекратено с мотива, че жалбата е недопустима. Съдът е приел, че съгласно Изборния кодекс решението на ОИК - Роман не подлежи на самостоятелно обжалване, тъй като с Решение №130/ 04.11.2019 г. ОИК - Роман е обявила за избран за Кмет на Кметство Камено поле на втори тур Цветелина Ботева, подателка на жалбата.

Образувано е дело по жалба на Галина Иванова, кандидат за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция "БСП за България" против Решение №133/ 28.10.2019 г. на ОИК - Оряхово за избиране на общински съветници. В жалбата е посочено, че оспореното решение е издадено въз основа на грешно попълнен протокол от конкретна СИК, в който не е отразен преференциалният вот за жалбоподателя.

Следващото дело е по жалба Касъм Касъмов, представител на Местна коалиция "Новото време" против Решение №107/ 28.10.2019 г. на ОИК - Бяла Слатина, с което е обявен за избран за Кмет на Община Бяла Слатина Иво Цветков. Твърди се, че решението е незаконосъобразно поради допуснати нарушения на Изборния процес. По жалба на Касъмов е образувано още едно дело, против Решение №108/ 28.10.2019 г. на ОИК - Бяла Слатина за избиране на общински съветници. Изложени са твърдения за незаконосъобразност поради допуснати нарушения на изборните правила.

Шестата жалба, по която съдът ще се произнесе, е на Цветелина Дамяновска, упълномощен представител на Коалиция "БСП за България" в община Враца, Иван Иванов, кандидат за общински съветник от Коалиция "БСП за България" и Иван Узунов, кандидат за независим общински съветник. Тримата се жалят против Решение №215/ 28.10.2019 г. на ОИК - Враца за избиране на общински съветници и Решение №219/ 01.11.2019 г. за допълване на решенията на ОИК - Враца относно обявяване на избрани кметове и общински съветници в изборите на 27 октомври.