Целта на кредита е финансово подпомагане на медицинските дейности и подобряване инфраструктурата на базите на дружеството. Средствата са необходими за осигуряване топлофициране на Втора поликлиника, находяща се на ул. „Вапцаров“ № 4, както и за окончателно изплащане на закупената нова лабораторна апаратура и модерен ехограф, както и консумативите за работа с тях. С направените инвестиции значително ще се подобри качеството на медицинското обслужване на гражданите, бързото и точно диагностициране и ефективното и своевременно лечение.

Обществената консултация ще се проведе на 19 юни /понеделник/ 2017 г., от 17.00 ч., в Салона на Първа поликлиника, с адрес: гр. Враца, бул. „Втори юни“ № 66, ет. 5.