За „Центъра за обществена подкрепа” се търсят управител, счетоводител, юрисконсулт, двама психолози, медицинска сестра, логопед, четирима социални работници, трима педагози, трима сътрудници по социалните дейности, две чистачки и един шофьор.

За „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ се търсят: управител, експерти „Арт терапия”, „Музикална терапия”, „Кулинарна терапия”, двама сътрудници и шофьор.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор са: попълнено заявление по образец, автобиография, копие от диплома за завършено образование, документ за квалификации.

Документите се подават до 29 април в община Ботевград. Обявлението е публикувано на интернет-страницата на общината.