За това се договориха кметовете Пенка Пенкова и Братислав Василиевич на работна среща в Ниш, в която участваха и председателят на Общинския съвет Сръджан Нешич, а от Община Лом - зам.-кметът инж. Валентин Евтимов и експертът Наталия Стефанова.

„И двете общини имаме идеи, които предстои да превърнем в добри проекти. Вече 12 години с побратимената община Пантелей имаме отлично сътрудничество. Видими са и резултатите от нашите съвместни инициативи – в Лом модернизирахме спортния комплекс „Дунавски юнак”, ремонтиран бе пътят до Долно Линево, изградихме център за трансгранично сътрудничество, осъществихме обмен в областта на културата. И в момента изпълняваме съвместен проект, с който ще ремонтираме основно и ще оборудваме бившия младежки дом в кв. Боруна, за да го превърнем в мултифункционален културен и туристически център. Изпълнението на този проект, както и на тези, които, заедно с колегите от Ниш се надяваме да бъдат одобрени, ще са от полза за хората и от двата региона” - каза кметът Пенка Пенкова.

Проектът „Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом чрез подобряване на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите” е на обща стойност 598 563,14 евро – 369 416,24 евро за българската, и 219 720,38 евро за сръбската община.

В Лом ще бъде обновен бившият младежки дом, а в сръбската община ще се ремонтира 300 м от път, който води до Церянската пещера и ще се извърши рехабилитация на път, водещ до манастира „Св. Йоан”. Проектът включва и организирането на трансграничен рибен фестивал в Лом, а в Ниш – екскурзии до Церянската пещера. Срокът за изпълние на проекта е 24 месеца.


Източник: oalom.acstre.com