След подаване и обработка на необходимите документи се издава Удостоверение за извършване на търговска дейност.

Обект, който не притежава съответното удостоверение, се счита за неправомерно функциониращ и подлежи на премахване, а лицето, което го стопанисва, ще бъде санкционирано съгласно административно-наказателните разпоредби.

За допълнителна информация: тел. 0910/ 9 21 16.