Празничната вечер в Заседателната зала на Общинския съвет бе открита от Светла Дамяновска, главен експерт „Култура и Художествена галерия“ в Община Мездра.

Тя представи участващите в изложбата конкурс творби и техните автори, подчертавайки многообразието от стилове и техники, колорита и емоционалните послания на всяка една художествена творба. 14 художнички от различни поколения се включиха в конкурса със своите картини: Анна Митова, Ана Николова, Ивелина Ивова, Кристина Котларска, Мария Цолова, Рени Митева, Светла Дамяновска, Светла Караджилска, Силвия Петкова, Снежана Петрова, Стела Цветкова, Теменужка Маринова, Феня Каранейчева и Цветана Христова.

Първо място комисията с председател Нели Минева, заместник-кмет на общината, отличи Ана Николова за картината й „Свежест“, изпълнена с маслени бои. Второ място зае Ивелина Ивова с акварелната й рисунка върху картон „Дърво на хълма“, а на трето - Стела Цветкова за портрета „Дядо Добри“.

След награждаването на художниците, поетесите поднесоха своеобразен рецитал със своите творби, участващи в конкурса за поезия, а произведенията на тези, които отсъстват, представи Светла Дамяновска, а Христинка Иванова направи анализ на всяка от творбите.

В XVII-то издание на поетичния конкурс "Жената - майка и любима" участие взеха 10 автори: Галя Василева, Дарина Цветкова, Иванка Гьонова, Надежда Нинова, Павлина Русева, Савина Стоянова, Светлина Стоевска, Татяна Вадинска, Тодорка Василева и Цеца Гьонова, а комисията оценяваше 27 произведения.

Жури, с председател Валентин Вълчев – поет и филолог, и членове – Елка Русева – филолог и Христинка Иванова - филолог, отличи следните автори: Победител е произведението „Кръговрат”, с автор Тодорка Василева. На второ място е „Не унивай” – автор Павлина Русева, а на трето– „Корабът с алените платна”, автор - Дарина Цветкова.

Победителите получиха парични награди, а всички участници - грамоти и цветя, връчени от заместник-кмета инж. Николинка Кътовска.