Горещи телефони: 096 300 412 и 096 394 257 – доброволци изпълняват заявки от 8,30 ч. до 17,00 ч.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” ще извършва и допълнителните услуги за закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и лекарствени средства, чрез доставка „ДО ВРАТА“ на адрес, след заплащане стойността на стоките.

Заявки се подават на телефон – 0879 597 160 от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. /от понеделник до петък/.

Заявките трябва да съдържат три имена, точен адрес, телефон за контакт.

Услугите ще се предоставят във възможно най–кратък срок, по реда на постъпилите заявки.


Източник: montana24.net