На лицата ще бъдат закупувани и безплатно доставяни - стоки, хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти /закупени със средства на потребителя/, както и ще се заплащат битови сметки и други административни услуги. Към момента в проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ са включени близо 250 лица от града и населените места на Враца, които ежедневно се обслужват от социални асистенти.

Проектът се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“, като осигурените средства за Община Враца са в размер на 631 230 лв.