С цел постигане на максимални резултати от „Акция – Рециклиране“ и изготвяне на график за събиране на отпадъците, собствениците на търговски и производствени обекти могат да подадат заявка за присъединяване в кампанията до 30 март /понеделник/, на електронната поща: prvratsa@gmail.com. В заявлението трябва да бъде посочен адрес и вид на обекта.

След изтичане на крайния срок за подаване на заявки, ще бъде изготвен график за събиране на рециклируемите материали, който ще бъде публикуван на страницата на Общината в социалната мрежа, на сайта, както и на информационни табла в града и в търговските обекти.

Еко инициативата на Община Враца и ОП „БКС“ ще продължи през цялата година с периодични кампании, които ще бъдат оповестявани предварително. Събраните средства ще бъдат обявени, а през пролетта на 2021 година ще бъде закупен съответния посадъчен материал, който ще се раздаде за облагородяването на обществени площи и междублоковите пространства.