Най-много хора ще бъдат назначени в община Монтана - 16, Лом - 13, Берковица - 12, Медковец - 8, Брусарци - 7, Вършец - 6, Чипровци - 5, Георги Дамяново - 4 и в Областна администрация – Монтана - 4.

На непълен работен ден, хора ще наемат общините Вълчедръм - 28, Якимово - 14, Бойчиновци - 12 и Вършец - 1 .

Всички те ще работят основно по благоустрояването и поддържането на чистотата в населените места, грижа за сгради и обекти публична общинска собственост, както и дейности, свързани с ежедневните задачи на местните власти.


Източник: novinitem.com