Временната комисия е в състав: председател - адвокат Гергана Петрова (БСП) и членове - д-р Ивайло Тодоров (ГЕРБ), Десислава Костова и Надежда Йорданова (независими) и Мирчо Мирчев ("Либерален алианс").

Докладът на временната комисия за определяне на критерии за избор на финансов контрольор и за изработване на договор за възлагане на контрол в МБАЛ Мездра ще бъде разгледан на извънредно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 11 март (понеделник) от 16:00 часа.

Местният парламент реши още Община Мездра да отпусне 3 657 лв. на НЧ "Просвета-1925" - Мездра за закупуване на нови детски народни костюми за нуждите на Детски танцов състав "Мездренче" във връзка с неговия 50-годишен юбилей. Това решение бе взето със 15 гласа "за" и 2-ма "въздържал се" от присъстващите в този момент в залата 18 съветници . Въздържаха се Гергана Петрова и Наталия Христова (БСП), а Мирослав Аспарухов (АБВ) не гласува поради конфликт на интереси.

По предложение на общинския съветник Тошко Стоянов (АБВ) първоначалната сума, предложена от Постоянните комисии по Финанси и бюджет и по Образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности - 2 657 лв., беше завишена с 1 000 лв.