Общинска избирателна комисия - Мездра, след като се е запознала с жалбата, намира, че тя е допустима, като е подадена от легитимно лице с правен интерес - Наталия Цветкова, зам.-председател на Предизборен щаб на КП "БСП за България". Разгледана по същество, ОИК констатира, че жалбата е неоснователна и недоказана.

В мотивите се посочва, че от Общинска администрация - Мездра е получено удостоверение за съпруг и родствени връзки на лицето Магдалена Венкова Динкова - кандидат за общински съветник, и че същата не попада в нито една от хипотезите изброени в чл. 66, ал. 2 от Избирателния кодекс с Виктория Бенкова Младенова - член на СИК №06270017 в село Върбешница - чл. 66 (1).

С оглед на изложеното и на основание чл. 96 във вр. чл. 66, ал. 2 от Изборния кодекс, и Решение №1029-МИ/ 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, ОИК - Мездра отхвърля така предявената жалба от Коалиция "БСП за България:", засягаща сигнал за роднински връзки, като неоснователна и недоказана.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.