Има само едно изключение - такова прехвърляне не може да стане, ако язовирът е отдаден на концесия. А прехвърлени от общините язовири на държавата стават публична държавна собственост.

Имоти, които са публично-държавна собственост, може да бъдат давани безвъзмездно за управление от страна на Министерския съвет, по предложение на земеделския министър.