По информация от съда, назначената комисия за извършване на експертизата си е дала отвод и е посочила уважителни причини за невъзможността да я извърши в срок. Назначена е втора и се очаква на 19 юни експертизата да бъде представена на съда. Ако това не се случи, делото ще бъде насрочено за друга дата.

Припомняме, че Стефан Стефанов беше уволнен дисциплинарно след констатирани нарушения от проверка, извършена от Министерството на културата, Регионалното управление по образованието във Враца и Държавната агенция за закрила на детето. Въззивното делото в сряда има непосредствената задача да провери правилността на невлязлата в сила присъда, тъй като тя е правилна, когато е законна, справедлива, обоснована.

Окръжният съд във Враца ще реши обосновано ли е възстановяването на длъжността "Директор" на Стефан Стефанов от Районния съд в Мездра от 17 януари тази година, или е несправедливо, каквото е твърдението на Министерството на културата. Предстои да бъдат проверени както фактите констатации по делото, така и правилното приложение на закона.