"Врачанският окръжен съд върна делото на Окръжна прокуратура - Враца за отстраняване на посочени в обстоятелствената част на определението процесуални нарушения, както в обвинителния акт, така и в постановлението за привличане на подсъдимия в качеството му на обвиняем. Съдът определи да не бъде взета мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия. Това определение на Окръжен съд - Враца подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд - София в седемдневен срок", уточняват от "Връзки с обществеността" на Окръжния съд.