© Прокуратура на Република България

На представянето на новия изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура - Враца Бисер Кирилов вчера, присъстваха главният прокурор на Република България Иван Гешев и ръководителят на Апелативна прокуратура - София Радослав Димов.

Досегашният административен ръководител Десислав Начков е преназначен на длъжност прокурор в ОП-Враца и е командирован временно, за да подпомогне работата на прокурорите в Разград.