Всички материали (жалби, сигнали и т.н.) могат да бъдат подавани в Окръжна прокуратура – Враца по електронна поща: op_vratsa@prb.bg. Документи, извън възможността за обработка по т. 1 да бъдат изпращани до адреса на Окръжна прокуратура – Враца (бул. "Христо Ботев" №29, ет. 3) чрез услугите на "Български пощи" ЕАД.

При необходимост писмени материали да бъдат доставени до сградата на Съдебната палата, същите да бъдат оставяни в специално обособена за целта пощенска кутия с адресат Окръжна прокуратура – Враца. Всички материали, постъпили в прокуратурата, ще бъдат обработвани своевременно, за което гражданите ще получават обратна информация по съответният ред.