Наложеното наказание на В. И. е две години „лишаване от свобода“, като изтърпяването му е отложено с четири години. Той е лишен от правото да управлява МПС за срок от три години.

По искане на защитата на подсъдимия делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие. Подсъдимият призна изцяло фактите от обстоятелствената част на обвинителният акт и отказа да бъдат събирани нови доказателства и да бъдат разпитвани свидетели и вещи лица.

Присъдата на Врачанския окръжен съд не е окончателна, а подлежи на обжалване или протестиране пред Софийския апелативен съд в петнадесетдневен срок.