Чрез целогеномно секвениране са били анализирани 785 клинични проби със SARS-CoV-2. При всички тях е установен делта вариантът, който според СЗО е причислен към вариантите с повишено значение за общественото здраве.

От август тази година делта вариантът е разделен на класически (B.1.617.2) и подварианти означени с AY и пореден номер.

Клиничните проби са взети от пациенти с коронавирус в периода 24 септември - 25 октомври 2021 г. и са изпратени от 68 различни лечебни заведения от 28 области на страната.

© НЦЗПБ