В месеца на Натура 2000, няколко дни преди деня на Натура – 21ви май, специалистите от Дружеството за защита на хищните птици, които се грижат за волиерата в Парка, заедно с Фонда за дивата флора и фауна и Зелени Балкани са освободили първите 5 птици – Стара планина, Монтана, Враца, Жора (дамския вариант на Жоро :) и Бараба. Четирите женски и единият мъжки картал, които са прекарали последните 7 месеца във волиерата в ПП "Врачански Балкан", са снабдени с GPS трансмитери за да проследим движението им след освобождаване.

Това освобождаване съвпада и със скорошните посещения на площадката в ПП "Врачански Балкан" от освободените през 2018 и 2019 Рига и Кутелка, заедно с немаркиран млад картал, вероятно от местната колония в Дадя, Гърция.

Природозащитниците се надяват се птиците да са успели да се привържат към региона за времето, което са прекарали във волиерата в Парка, и да се задържат в местността.