Кандидат-гимназистите могат да избират следните профили в четирите средни училища в община Мездра.

В СУ "Иван Вазов" се приемат 2 паралелки с по 26 места в профилите "Организатор Интернет приложения - Електронна търговия" и Хуманитарни науки с интензивно изучаване на чужд език.

В СУ "Св. Кл. Охридски",село Зверино – 1 паралелка с 26 места, профил "Предприемачески".

В ПГ " Алеко Константинов " – Мездра- 2 паралелки с по 26 места в профилите „Кетъринг”и „Готвач”със специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”

В ПГ по Механизация на селското стопанство (МСС) една паралелка с две специалности - "Локомотиви и вагони" - 13 места и "Автотранспортна техника" - 13 места.