© Младежки център - Враца

Младежката инициатива "Да оставим добра памет на земята - прави добро и предай на поколенията" на отбор "Млади доброволци" е част от младежките инициативи "Създаваме заедно" по Проект BGLD - 1.003 - 0004 "Младежки център Враца - фактор за развитие на Северозапада". Той е финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

На откриването гостите от Клуба по настолни игри във Враца запозна местните деца и младежи с любимото хоби.

Целта на съоръжението е да се превърне в притегателен център за местната младеж.