Според Закона за огнестрелните оръжия, който не регистрира оръжието си в установения срок, след придобиването му, се наказва с глоба в размер 500 лв. или имуществена санкция в размер 1500 лв. При повторно нарушение се налага глоба в размер 1000 лв. или имуществена санкция в размер 3000 лв.