Конкурсът е анонимен и в него могат да участват творци на възраст от 14 до 35 години. Условието е да се изпращат до три разказа или стихотворения в три екземпляра, които не са награждавани в други конкурси. Разказите трябва да са до пет машинописни страници, а стихотворенията - до една.

Ще се проведе и конкурс за есе на тема „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”, в който могат да участват ученици от Община Лом на възраст до 18 години. За този конкурс върху плика добавете (За есе).

Срокът за изпращане на творбите е 30 септември 2020 г.

Кандидатите трябва да посочат личните си данни - име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка, поставени в отделен плик.

Ще бъдат присъдени три парични награди и в двата раздела, както и при есетата. За първото място са предвидени 200 лв., за второто 150 лв., а за третото място - 100 лв

Творбите се изпращат в плик на адрес: гр.Лом, п.к. 3600, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ "Постоянство 1856"- Лом. За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на имейл адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел: 0971/66472.

Резултатите от двата конкурса ще бъдат обявени на 19 октомври 2020 г. на сайта на Община Лом: http://www.lom.bg/, а наградите ще бъдат връчени на 22 октомври 2020 г.