На база на получените отговори е изчислена и общата сума на предплатените, но нереализирани туристически пакети. Всички туроператори в сектора дължат на своите клиенти общо 250 млн. лв., в които влизат както депозити, така и напълно заплатени суми за периода13 март-31 май 2020 г.

За въпросните месеци, членовете на асоциацията са доверили на своите клиенти 44 млн. лв също по предплатени и нереализирани почивки, тук обаче влизат и депозитите на близо 80 хил. клиенти.

Нереализираните туристически пакети за началото на летния сезон (1 – 30 юни 2020 г.), направени от близо 100 000 души,възлизат на стойност 80 млн. лв., става ясно от проучването.

На повечето засегнати туристи вече им е предложено да изберат някоя от трите опции в помощ на туристическия бранш заради COVID-19 – връщане на сумата, ваучер за пътуване със срок 24 месеца или екскурзия по избор.

Според публичната информацияза осъществените търговски обороти за 2018 г.,около 900 фирми от регистрираните туроператори и туристически агенти осъществяват активна дейност в направления входящ и изходящ туризъм, уточняват от АБТТА.

Източник: monitor.bg