„Ако не се справят успешно на третия държавен зрелостен изпит, това не се отразява на дипломата им за средно образование.”, уточни Михайлова. Матурите по желание са на 2-ри и 4-ри юни, а задължителните – на 1-ви и 3-ти. Зам.-образователният министър смята, че матурите са достатъчен критерий за знанията на учениците.„Една голяма част от специалностите признават матурата по български език и литература, която не е толкова лесна.”, каза тя.

Въпросите за изпитите вече били готови и текат последни проверки. На този етап имало дори повече заявени квестори. Всички те ще получат по 80 лв. бонус за изпит, на който пазят. „Ще има по двама квестори в зала, но е допустим вариант да остане и един, ако в стаята има камера и някой от квесторите не се яви.”, уточни Михайлова. В някои стаи ще има по 9-10 ученици, а в други 13-14 спрямо размера на им, за да се спазва дистанция от 1,5 м. Зам.-образователният министър подчерта, че дните, в които се провеждат изпити, ще бъдат учебни и само учителите, които не са квестори, ще имат часове.

Причината училищата за останат затворени до края на учебната година, а забавачките да отворят била свързана с това, че в първа и втора група посещението на детските градини няма задължителен характер, докато в школата това не е така. „Деца, които няма кой да ги гледа, трябва да бъдат в детските градини. Ако имат възможност, нека да бъдат оставени вкъщи”, призова Михайлова, тъй като опасността не е преминала. Тя обясни, че детските градини са в процес на подготовка. „Отнасяме се с голяма доза предпазливост. Не трябва да се успокояваме. Детските градини се отварят, но спецификата на работа не позволява спазването на дистанцията.”,коментира тя. За да не се внася зараза в детските градини, учителите ще се преобличат в специално отделение, за да не влизат с дрехите си отвън в групите. 1000 педагози от всички област пък ще бъдат тествани. За целта ще има допълнително финансиране.