Стойността на договора за изпълнение на СМР на обекта е в размер на 180 773.84 лв. без ДДС. В парк „Здравец“ се предвижда подмяна на съществуващата настилка, изграждането на осветление, както и изграждане на фитнес на открито.

Дейностите ще се извършат на площ около 1200 м2. Предвижда се обособяване на две свързващи алеи към улица „Опълченска“ с цел подобряване на достъпа до главната алея, водеща към атракцията. Също така направа на рампи, преодоляващи съществуващите стъпала, и изграждане на водопровод за захранване с вода на питеен фонтан и захранване на градински вентили за поливане на зелените площи. Ще бъдат обособени два нови цветарника, облицовани с плочи обрязан гнайс. Алеята ще се освети с ЛЕД осветителни тела, а също така се предвижда доставка и монтаж на 37 броя пейки, обособени в кътове за отдих. За основна настилка по алеята се предвиждат бетонови павета „Бехатон“.

Проектът е на обща стойност 358 495.37 лева европейско и национално финансиране.