Промените целят да се засили личната отговорност на всеки кмет по отношение на гражданите, обясни мотивите си Атанасов. Според него така ще се гарантира по-голям контрол и по-голяма публичност и прозрачност при вземане на решенията, както и участие на гражданите в управлението.

Проектът предвиждаше също и създаването на глава "Административно-наказателни разпоредби", които да гарантират стриктно спазване на задълженията, които законът възлага на кметовете, както и налагане на санкции при тяхното нарушаване или неизпълнение.