Ньойският договор е една от най-черните страници в българската история. Съгласно неговите клаузи България е разпокъсана. Милиони българи остават извън границите на българската държава, страната е разоръжена и са й наложени непосилни финансови репарации. От българска страна договорът е подписан на 27 ноември 1919 г. от тогавашния министър-председател Александър Стамболийски

Датата 27 ноември не е избрана случайно, а за да се унижи България. Преди Първата световна война този ден е отбелязван като Ден на българските победи.

Договорът влиза в сила на 9 август 1920 г. и оставя под чужда власт българите в голяма част от Македония, Тракия, Добруджа и Западните покрайнини.

Ньойският диктат е приет от тогавашните българи, като национална катастрофа. В почти всички градове на страната, спонтанно се надигат траурни шествия. В София, многохилядният народ достига до къщата на Иван Вазов, да потърси упование у народния поет, възпял всички борби и страдания на българското племе.