"Изразяваме загриженост, че община Мездра може да се окаже потърпевша от последиците на бежанската и имигрантска криза", се казва в проекта за текст на декларацията. И още: "Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми, категорично сме против въвличането на нашата община в бежанския проблем. Ние не искаме да се превръщаме в поредните жертви на нарастващата международна и хуманитарна криза".

В мотивите си към докладната обединените патриоти изразяват "тревога от разселването в Европейския съюз, в това число и на територията на България, на голям брой ислямистки имигранти, в мнозинството си радикализирани маси, в които се включват лица от арабски, африкански и средноазиатски произход”. Според вносителите, европейското законодателство е създадено изцяло в полза на имигрантските вълни, без каквато и да било защита на българския или на който и да е национален интерес.

"Ние смятаме, че местната власт е длъжна да има категорично становище относно евентуални опити за настаняване на бежанци и имигранти на територията на община Мездра”, подчертават в докладната патриотите. В тази връзка предлагат на ОбС да приеме въпросната декларация.

„Целта на тази декларация е да окаже превантивна роля пред държавните органи, както и да защити интересите и спокойствието на жителите на община Мездра”, изтъкват в заключение представителите на ВМРО, НФСБ и "Атака".

Предложението ще бъде разгледано от Постоянната комисия "Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права” и внесено за обсъждане на предстоящата сесия на местния парламент на 22 декември.