Педагогически форум на тема „Алтернативни форми за работа с родители на деца в риск“ се проведе днес в Мездра. Дискусията се състоя в рамките на проекта „Заедно можем повече - за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”.

Домакин на форума бе Обединено детско заведение номер 1 „Мир”. В него се включиха детски учители и родители на деца от градските детски градини, както и експерти, работещи по проекта.

Проектът, ръководител на който е Елена Нанова, директор „Социални и хуманитарни дейности” в Община Мездра, се реализира по програмата „Деца и младежи в риск” и е на обща стойност 220 хил. евро. В рамките на неговото изпълнение всички градски градини са оборудвани с легла, дидактични шкафове, столчета, масички и редица други пособия за децата.

На форума в ОДЗ 1 бяха показани нетрадиционни форми, които могат да се прилагат в работата с родители на деца в риск. Учителите и роди-телите се включиха в забавни ролеви игри, чрез които всеки участник трябваше да се влезе в определена роля.

Дейностите по проекта за деца в риск ще продължат до края на април.