Фестивалът "Гласът на реката" се организира от Народно читалище храм-паметник "Хр. Ботев-1879", гр. Козлодуй и Община Козлодуй.

Желаещите да участват във фестивала "Гласът на реката" могат да го направят, като изпратят записано видео на песен с инструментал на имейл адрес botev1879@abv.bg най-късно до 29-ти май, 2020 г. Участието е напълно безплатно!

Участниците в конкурса ще бъдат разделени в две категории - индивидуални изпълнители - дуети, триа, квартети, по-големи формации и в четири възрастови групи.

I - до 8 години;
II - от 9 до 12 години;
III - от 13 до 16 години;
IV - от 17 до 18 години.

Видеоматериали да бъдат публикувани на фейсбук страницата на фестивала, като за целта е необходимо да се попълнят и изпратят декларация за информирано съгласие на адрес : botev1879@abv.bg, която ние ще Ви изпратим в обратна връзка!

Тази година победителите ще бъдат излъчени според броя на поставените харесвания под всяко видео.

Всички участници ще получат грамота за участие, а събралите най-много лайкове ще бъдат отличени със статуетки, награди и много обич от онлайн публиката!

Победителите ще бъдат обявени на 1-ви юни - Денят на детето!