998 ще държат втория задължителен изпит по предмет, който абитуриентите избират сами. Те са със 124 по-малко в сравнение с миналата година.

Най-много - 250, тази година са предпочели биология, 221 от завършващите ще се явят на изпит за придобиване на професионална квалификация, а 190 - по география. Най-малко ученици - 9 са избрали немски език, 12 - математика.

485 квестори ще се грижат за реда в изпитните зали.