Епископ Патрикий и тримата презвитери живеели в Бруса през 4 в. В града имало топъл лековит извор, който често посещавали царски наместници и управници.

Един ден там пристигнал на лечения царският наместник Юний. Той повикал при себе си епископ Патрикий и поискал да разбере кой е създал този благодатен извор. Епископът непоколебимо отговорил, че творецът му е Христос, неговият Бог. Юний бил силно подразнен от отговора на светия отец и решил да изпита вярата му. Хвърлили Патрикий във врящата вода.

Горещите капки пръскали навсякъде и наранявали присъстващите, а светецът останал невредим.

Разгневеният управник обаче не повярвал на чудото и заповядал веднага да отсекат главите на дръзкия епископ и тримата негови свещеници – Акакий, Меандър и Полиен.