Условия за участие в конкурса: Общински литературен конкурс на тема „Моята родина – родината на Ботев” е за написване на есе. Право на участие имат деца и младежи от 14 до 19 годишна възраст и лица над 19 годишна възраст. Конкурсните текстове трябва да са с максимален обем 2 печатни страници, формат А4, на български език, размер на буквите 12 пункта.

Награди: Оценяването ще се извърши от комисия, включваща литератори и дейци на културата. Изискването на комисията е текстът да бъде авторски. Комисията ще толерира кандидатите с високо ниво на езикова култура и ще поощрява оригиналността на представените идеи.

Във всяка възрастова група ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда. До края на месец март Община Козлодуй ще обяви победителите. Наградените есета ще бъдат представени в рамките на Програма „Ботеви дни 2020” през месец май.

Срок за изпращане на творбите – 15 март 2020 г. Произведенията да се изпращат на адреса на Община Козлодуй (гр. Козлодуй, 3320, ул. „Христо Ботев” № 13) или по електронна поща dhd.obshtina.kozloduy@gmail.com.

Не забравяйте да приложите към текстовете: двете имена на участника; година на раждане; адрес, имейл и телефонен номер; име на учебното заведение, ако участникът е между 14 и 19 годишен.

Конкурсът се провежда за трета поредна година. През 2019 г. имаше участници от Лом, Монтана, София, Враца, с. Черни връх. Победителката във възрастовата група над 19 години, Виктория Костадинова от с. Селановци, прочете своето есе на откриването на Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлудий – Околчица” в рамките на Ботеви дни.