Обърнато беше внимание върху най-честите причини за инциденти по време на лов и мерките за безопасно транспортиране и боравене с оръжие. Ловците получиха указания задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък цвят.

Пропуски и нередности не бяха установени.