Частично намаление на нивото на безработицата в община Мездра отчитат през юни от Бюрото по труда. В края на миналия месец регистрираните безработни в общината са 930, което е със 108 по-малко, отколкото през май. Равнището на безработица е малко под 10%.

По продължителност на регистрацията най-много са безработните, които са на трудовата борса повече от една година - 449 или приблизително 48 на сто. По полов признак разпределението е 482-ма мъже и 448 жени. Половината от регистрираните безработни - 485, са на възраст над 50 г., докато най-малко са младежите до 24 г. - само 23-ма. По образователен ценз преобладават тези със средно образование - 585, както и тези с начално или без образование - 158.

Общият брой на останалите без препитание в общините Мездра и Роман е 1601. Това е със 114 лица по-малко в сравнение с края на май. Нивото на безработица в двете общини е 13,5% от икономически активното население, при 14,5 на сто в края на по-миналия месец.

През май в Бюрото по труда са обявени 42 работни места извън националните програми за заетост. От всички свободни позиции 31 са обявени от частни фирми. За тези места не се изисква квалификация.

През отчетения период на работа са постъпили 124 безработни, от които 98 със съдействието на трудова борса. На първичния пазар са устроени 55 души, а 106 са си намерили препитание по различните национални програми и мерки за заетост.

В съседната община Роман без работа в момента са 671 лица, което е с 5 по-малко спрямо предишния месец. Равнището на безработица там е около 28,7 на сто.