„Притеснени сме, че водата ще поскъпне в по-малките населени места с над 100 процента, както се предвижда за общините Вършец, Чипровци и Георги Дамяново. Това е непоносимо за бедните граждани от област Монтана. Водата за битово-питейни нужди е жизнено важна. Отчитаме, че за да се развива и поддържа мрежата са нужни инвестиции, а за това трябват пари. Но не приемам повишението на цената й от 0,75 лв на 1,62 лв от 1 септември, там ползват предимно гравитачна вода”, обясни народният представител Дилян Димитров.

Според кмета на Чипровци Пламен Петров не са менени 60-годишни етернитови тръби, които водят до онкологични заболявания, освен това налице са постоянни аварии. Нямаме нито помпена, нито пречиствателна станции, допълни той.

„Гласувах против бизнес плана на ВиК-а, защото не разбирам защо и при нас цената на водата се повишава – от 1,75 на 1.92 лв/ куб м.“, каза кметът на Бойчиновци Светлин Сретениев. Аргументите му са,че хората в общината са бедни, а инвестициите във водоснабдителната система - малки. За последните години общината е подменила 58 км водопровод, а ВиК само 9 километра. Снабдяването на три села на община Бойчиновци - Громшин, Кобиляк и Бели брег с питейна вода става с водоноски, заради наличието на арсен.

Управляващите ще поканят министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков да посети Монтана, за да се запознае със състоянието на водопреносната мрежа и нуждите от модернизация в сектора.