В момента в Кодекса на труда е записано, че при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.

В съответствие със законодателството на Европейския съюз, министерството е направило предложения за намаляване на максималния период за сумирано изчисляване на работното време от 6 на 4 месеца. Предлага се и възможност чрез договаряне между социалните партньори да има по-голяма продължителност на извънредния труд в една календарна година - до 300 часа, посочи министърът на труда и социалната политика.

Ще се запази общо приложимото ограничение за такъв до 150 часа, но в случай, че работодатели и синдикати се договорят за увеличението му. Според Сачева това е и своеобразен тест за развитието на индустриалните отношения в страната.

В частта за усъвършенстване на социалния диалог и колективното трудово договаряне се предлага възможност за допълнителна разпоредба, която ще определи понятията отрасъл и бранш, както и прецизиране на разпоредбите, свързани с колективното трудово договаряне и разпростиране на колективните трудови договори.

Източник: PARITENI