„Традиционната медицина и лечебната сила на природата“ е темата, събрала утвърдени изследователи и млади техни последователи от цяла Северозападна България. Интересът към нея е разбираем и краеведската конференция съвсем навреме поставя акцент върху традициите на народната медицина, представяйки ги именно като една богата хилядолетна система от знание и натрупан опит в областта на медицината – образът на болестта и лечителя, рецепти и лечебни практики, силата на словото и вярата.

Друг важен момент е билкосъбирането и богатството от природни ресурси на Врачанския балкан и Дунавската равнина. Акцент е водолечението и климатолечението – в разработките за климатичните училища и курорта на Северозападна България – Вършец.

В много от публикуваните в настоящия сборник статии са описани рецепти на билкови лекарства – отвари, мехлеми, тинктури, използването на растителни и животински продукти с лечебна цел, описани са подробно лечебни практики и обреди, но изрична е уговорката на авторите, че те трябва да се прилагат от вещи лечители, от хора с опит и знания.

В този смисъл настоящият сборник е своеобразно противопоставяне на наложилата се през последните десетилетия тенденция към самолечение, на безразборно и безотговорно тиражиране на „магически“ и „чудотворни“ илачи в медии и реклами.

Материалите от сборника вече могат да бъдат прочетени и в сайта „Карта на времето” - https://kartanavremeto-vratsa.org/story/1478/216