На конференцията беше обсъдена Референтната рамка на компетенциите за демократична култура. Основната цел на кампанията на Съвета на Европа е да подчертае ангажимента към демократичните ценности и принципи в живота и културата на училищата в страните членки на Съвета на Европа.

Основен акцент в програмата беше създаването и ролята на Мрежата на демократичните училища на Съвета на Европа. СУ "Иван Вазов" - Мездра е част от тази мрежа и участва с проекта "Гласът на децата за ново човешко пространство" (CVS - Children's Voices for a new human Space) по Програма "Еразъм+", финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Водещ лектор и участник в пленарните сесии беше проф. Мартин Барет от Университета в Съри, Великобритания. Той е водещ автор на Референтната рамка на компетенциите за демократична култура на Съвета на Европа и партньор на Средно училище "Иван Вазов" в проекта CVS - Children's Voices for a new human Space.

Специално за конференцията във Флоренция учениците от III "а" и III "б" клас в мездренската гимназия с класни ръководители Венета Чобова и Борислава Иванчева изготвиха разделители за книги. Двата класа участват в изпълнението на проекта и в момента изпълняват дейности от изготвената Програма за деца, Модул 1 - "Нашите гласове на нашите училища".